Bình An

Hiểu và Thương

Tình Nguyện với niềm vui

 Trong suốt thời gian tham gia chương trình thực tập tại Tịnh Trúc Gia, các bạn sinh viên có cơ hội được làm việc chung với nhau, cùng chia sẽ và giúp đỡ cùng cộng đồng cho những bước đầu của công việc ở vườn mới. 

 Đến với cộng đồng cũng là một hành trang cho các bạn, được học tập và chia sẽ. 

 Nhờ vào những người bạn đến thăm cũng như tình nguyện ở Tịnh Trúc Gia, các bạn học viên được cơ hội tiếp xúc và hòa nhập. Qua những lần làm việc chung với nhau trong giờ xưởng, rồi qua những bài hát, điệu nhảy giữa các bạn học viên và các bạn sinh viên, tạo nên không khí vui tươi, hòa đồng và tràn đầy tiếng cười vô tư. 

Tình thương luôn đi cùng sự hiểu biết, 

Hãy đến và cảm nhận, như là một sự lan tỏa, giúp cộng đồng phát triển, giúp các em học viên có cơ hội hòa nhập và quan trọng hơn bạn đến để thấy sự diệu kì của lòng kiên trì.

Cảm ơn thật nhiều,

Thân mến !