GÌN GIỮ THƯƠNG YÊU

Tịnh Trúc Gia cam kết hành động !

NHỮNG HOẠT ĐỘNG TÍCH CỰC GỬI TỚI ĐẤT MẸ, GIẢM THIỂU SỰ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 

1. Không ăn thịt và các sản phẩm từ sữa trong hai tuần: Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu tại Paris (Từ ngày 30.11 đến ngày 11.12), cộng đồng Tịnh Trúc Gia cùng nhau thực tập không ăn thịt và các sản phẩm từ sữa. Mỗi thành viên trong Tịnh Trúc Gia sẽ có những buổi ăn chay trong mỗi tuần. Thực tập nuôi dưỡng long trắc ẩn, tình thương trong khi ăn, và cùng nhau gửi năng lượng này để góp phần tích cực vào Hội nghị lần này tại Paris. Tịnh Trúc Gia cũng thực tập ăn trong im lặng mỗi thứ năm hàng tuần để thưởng thức thức ăn, đồng thời nuôi dưỡng lòng biết ơn tới Đất Mẹ.

 

2. Đeo Ruy Băng xanh (Green Ribbon): Trong hai tuần, từ ngày 30.11 đến ngày 11.12, mọi người ở Tịnh Trúc Gia sẽ đeo Ruy băng xanh để giúp nâng cao nhận thức cho những người xung quanh về sự thực tập có ý thức và tình thương tới Trái Đất mà TTG đang chung tay  để bảo vệ Đất Mẹ.

 

3. Cam kết hành động: Tịnh Trúc Gia cũng sẽ nhìn nhận về lối sống của đời sống cộng đồng và từ đó đi đến một cam kết bằng những hành động cụ thể nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của chính mình đến môi trường. Chúng ta có thể chia sẻ với những người xung quanh TTG, xung quanh gia đình mỗi thành viên để những cam kết mà TTG muốn thực hiện và xin được đóng góp.

 

Khi thực tập ngồi yên, đi bộ trong im lặng cùng nhau, chúng ta sẽ cùng tạo ra nguồn năng lượng có tình thương và sự nhận thức sâu sắc tới với Đất Mẹ. Nguồn năng lượng được tạo ra trong cộng đồng sẽ tác động đến Trái Đất, và cũng giúp tái lập  sự cân bằng của Trái Đất. Bởi vì, chúng ta sống chung với hành tinh này, chúng ta và trái đất là một. Những hành động của chúng ta sẽ giúp chúng ta mang lại sự nhận thức và sự hiểu biết của cộng đồng, từ đó tạo ra sự thay đổi tích cực cho một thế giới rộng hơn.

 

Chúng ta cũng chưa biết Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu tại Paris sẽ đạt được những kết quả gì. Nhưng tương lai của chúng ta có thể được xác định qua cách chúng ta sống trong hiện tại và qua lối sống hằng ngày của chúng ta. Sự tỉnh thức và tình thương trong ta, với những hành động tích cực dành cho Đất Mẹ sẽ làm lớn rộng và vươn xa hơn Hội nghị Thượng đỉnh vào tháng 12 tới.

 

Tin Cậy !